Rune Hjelen ENGLISH
 
 

KUNSTNEREN

Bakgrunn

 • 2012 - Mastergrad tradisjonskunst ved Høgskolen i Telemark. Lektor med tilleggsutdanning.
 • 2009/2009 - Svennebrev i treskjærerfaget.
 • 1993/1998 - Høgskoleutdannet adjunkt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, allmennlærerutdanningen. Samt videreutdanning i forming og naturfag.

Arbeidserfaring

 • 2009/nå - Kunsthåndverker/kunstner. Eget firma.
 • 2012/nå - Lektor med tillggsutdanning i grunnskolen i Trondheim.
 • 2010/2012 - Adjunkt i grunnskolen i Trondheim.
 • 1998/2005 - Jobbet som adjunkt/avdelingsleder/undervisningsinspektør i ungdomsskolen i Trondheim.

Arbeidsprosessen

Jeg arbeider alene og står selv for hele prosessen fra idè til ferdig produkt:

 • Idè
 • Skisser/tegning
 • Utvelgelse/klargjøring av emne
 • Skjæring/dreiing
 • Fargesetting/overflatebehandling

I forbindelse med fargesetting/malearbeidet, har jeg ved flere anledninger samarbeidet med Inger Synnøve Killi fra Dombås.

De produktene jeg lager på bestilling, lager jeg ut fra oppdragsgiver sine ønsker. Det være seg helt nye produkter/utrykk eller rene kopier. Produktene kan lages basert på oppdragsgiver sine egne idéer/skisser/fotografier, eller jeg kan ta ansvar for hele prosessen selv ut fra et definert utgangspunkt. Det er uansett viktig å samarbeide tett med oppdragsgiver under hele denne prosessen.

 


 

 


 

Klikk på det store bildet for å få se neste bilde. Høyreklikk - og velg "Enter Full Screen" for å se bildene i fullskjerm

 

Annet

Jeg driver med demonstrasjoner av både teknikker og verktøy i forbindelse med ulike arrangement, ofte for firmaet WWW Verktøy AS (www.verktoyas.no).

I tillegg tar jeg på meg å holde ulike typer kurs, innenfor både treskjæring og tredreiing. Kursene tilpasser jeg ut fra deltakernes nivå og jeg kan lage opplegg for både grupper og enkeltpersoner.

 

Kontaktinformasjon

Rune Hjelen
Per Kvist veg 10
7059 Jakobsli
Norway

Tlf: +47 92236257

E-mail: rune@hjelen.no